Janicka, I. (2009) „Komunikacja niewerbalna Koreańczyków na tle tradycji kulturowej. Perspektywa glottodydaktyczna”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 9-21. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.1.