Skibski, K. i Szczyszek, M. (2009) „Nowe formy wyrazowe dla tradycyjnych znaczeń leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej i leksykalnej we współczesnej polszczyźnie (na podstawie badań ankietowych)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 35–56. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.3.