Spychała-Reiss, M. (2009) „Językowy obraz kobiety w prasie dla pań (na przykładzie „Zwierciadła”, „Przyjaciółki” i «Cosmopolitan»)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 77-100. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.5.