Kołodziejczyk-Trawińska, A. (2009) „Społeczeństwo poznańskie z perspektywy onimicznej – wstępna rekonstrukcja badawcza”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 153–167. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.9.