Motyl, A. (2009) „Wokół dyskusji o kondycji polskiego języka literackiego w XVII wieku”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 205–221. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.12.