Sarnowska-Giefing, I. (2009) „Maria Czaplicka-Jedlikowska, Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, ss. 288”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 263–267. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.14.