Szymborska, M. (2009) „Jolanta Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja w informacji prasowej, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań 2007, ss. 160”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 283–287. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.18.