Walczak, B. (2009) „Ewa Woźniak, Ofiary i krzywdziciele. Studium postaci w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyjnym. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 328”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 289–292. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.19.