Wiatrowski, P. (2009) „Konferencja naukowa z okazji VIII Dnia Papieskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 293-295. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.20.