Krygier-Łączkowska, A. (2009) „Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku 2007”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 297-303. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.21.