Krygier-Łączkowska, A. (2009) „Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 305-309. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.22.