Handke, K. (2010) „O niektórych animizacjach i personifikacjach w twórczości Stefana Żeromskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, s. 73-82. doi: 10.14746/pspsj.2010.16.7.