Piotrowicz, A. i Witaszek-Samborska, M. (2010) „Nazwy osób (ze względu na cechy psychiczne) w polszczyźnie miejskiej Poznania”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, s. 213-226. doi: 10.14746/pspsj.2010.16.19.