Rybka, M. i Sławek, J. (2010) „«Szczęście to przemijanie/ nam też zniknąć trzeba» – kilka uwag o przemijaniu w poezji ks. Jana Twardowskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, s. 241-257. doi: 10.14746/pspsj.2010.16.21.