Grzelka, M. (2010) „O kształcie debaty publicznej (casus intelektualisty)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, s. 41-52. doi: 10.14746/pspsj.2010.17.3.