Kołodziejczyk, M. (2010) „Znajomość frazeologii regionalnej wśród poznaniaków”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, s. 53-68. doi: 10.14746/pspsj.2010.17.4.