Kula, A. (2010) „Redundancja w mediach. Rozważania wstępne”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, s. 69-79. doi: 10.14746/pspsj.2010.17.5.