Nowowiejski, B. (2010) „W sprawie wpływów języka niemieckiego na polszczyznę”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, s. 113-129. doi: 10.14746/pspsj.2010.17.8.