Mariak, L. (2010) „«O zachowaniu się przy stole», czyli językowa kreacja obyczajów biesiadnych w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, s. 205-228. doi: 10.14746/pspsj.2010.17.14.