Kołodziejczyk, M. (2010) „Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 316”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, s. 286-291. doi: 10.14746/pspsj.2010.17.22.