Graf, M. (2010) „Konferencja «Miasto w perspektywie onomastyki i historii»”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, s. 307-312. doi: 10.14746/pspsj.2010.17.26.