Skibski, K. (2010) „Problem semantycznych innowacji frazeologicznych w tekstach literackich”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, s. 139-150. doi: 10.14746/pspsj.2010.17.10.