Jachimowska, K. (2019) „Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci z zaburzeniami słuchu w kontekście wzorca gatunkowego SMS-a”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), s. 61-74. doi: 10.14746/pspsj.2019.26.2.4.