Osiewicz, M. (2019) „Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna (Kraków 1549, Helena Unglerowa)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), s. 175-194. doi: 10.14746/pspsj.2019.26.2.13.