Sławek, J. (2019) „Rozwijanie komunikacji funkcjonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), s. 253-268. doi: 10.14746/pspsj.2019.26.2.17.