Osiewicz, M. (2012) „Analiza kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna (1549)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 19(1), s. 67-92. doi: 10.14746/pspsj.2012.19.1.5.