Kaszewski, M. (2011) „Kwalifikatory w słowniku Jerzego Samuela Bandtkiego – rodzaje, funkcje, frekwencja”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(2), s. 77-90. doi: 10.14746/pspsj.2011.18.2.5.