Słoboda, A. (2011) „Akomodacja składniowa w obrębie grup imiennych z liczebnikiem głównym w średniowiecznej polszczyźnie”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(2), s. 91-104. doi: 10.14746/pspsj.2011.18.2.6.