Lenartowicz-Zagrodna, A. (2011) „Defensio verae translationis corporis Catechismi in linguam Polonicam, adversus calumnias Joannis Secluciani Jana Maleckiego – przekład wraz z komentarzem”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(2), s. 107-144. doi: 10.14746/pspsj.2011.18.2.7.