Kaptur, E. (2011) „Semantyka i funkcje barwy czerwonej w Solaris Stanisława Lema”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(1), s. 19-34. doi: 10.14746/pspsj.2011.18.1.2.