Janusz, A. . (2020) „Świat Dysku w przekładzie”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 27(1), s. 105–114. doi: 10.14746/pspsj.2020.27.1.7.