Żuraszek-Ryś, I. (2014) „Czy Łużyce są nam bliskie? O nazwach z członami Łużyce, łużycki i Łużyczanin / Łużyczanka we współczesnej polszczyźnie”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), s. 95-106. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.1.6.