Matuszewska, I. (2014) „Funkcje partykuły «no» w dziecięcych wypowiedziach mówionych”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), s. 151-167. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.1.10.