Piotrowicz, A. (2014) „Rafał Sidorowicz, «Teleobecne »ja«. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu», Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 222”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), s. 199-204. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.1.13.