Wiatrowski, P. (2014) „Małgorzata Golanowska, Joanna Kwasiborska, Dorota Lipiec, Aleksandra Sienniak, Danuta Emiluta-Rozya, «Wybrane zagadnienia logopedyczne. Cz. III: ś, ź, ć, dź», Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2011, ss. 86”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), s. 207-211. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.1.15.