Krygier-Łączkowska, A. (2014) „Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2012/2013”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), s. 215-218. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.1.16.