Lewaszkiewicz, T. (2020) „Świadomość językowa i zainteresowania językoznawcze Adama Naruszewicza”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 27(2), s. 85–97. doi: 10.14746/pspsj.2020.27.2.5.