Osiewicz, M. (2020) „Oznaczanie palatalności l w drukach polskich z XVI wieku”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 27(2), s. 113-128. doi: 10.14746/pspsj.2020.27.2.7.