Szczaus, A. . (2020) „Tytuły w dawnej prasie popularnonaukowej (na przykładzie «Nowych Wiadomości Ekonomicznych i Uczonych» 1758–1761)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 27(2), s. 221–231. doi: 10.14746/pspsj.2020.27.2.12.