Sobolewska, K. (2014) „Dialektolodzy na manowcach. O wpływie niemczyzny na gwary Warmii i Mazur”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), s. 93-102. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.2.6.