Wyderka, B. (2014) „O rozwoju polskich dialektów”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), s. 103-113. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.2.7.