Błaszczyk, M. (2014) „Związki frazeologiczne z komponentem somatycznym jako nazwy uczuć w «Chłopach» Władysława Stanisława Reymonta”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), s. 117-135. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.2.8.