Choi, Y. K. (2014) „Obraz kobiet w przysłowiach polskich i koreańskich”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), s. 137-154. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.2.9.