Miławska, M. (2014) „Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski, Jerzy Sosnowski, Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2014, ss. 286”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), s. 199-203. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.2.14.