Sarnowska-Giefing, I. (2014) „Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, ss. 419”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), s. 213-217. doi: 10.14746/pspsj.2014.21.2.16.