Bieniek, A. i Lorent, R. (2021) „Legal design jako narzędzie umożliwiające osiągnięcie komunikatywności tekstu prawnego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), s. 11-22. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.1.1.