Kordela, M. (2021) „Kodowanie wartości prawnych w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Perspektywa aksjologicznej wykładni prawa”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), s. 57-70. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.1.4.