Gaś, S. (2021) „Zwroty grzecznościowe w korespondencji prywatnej na Śląsku Cieszyńskim końca XIX i pierwszej połowy XX wieku”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), s. 207-218. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.1.14.