Dziamska-Lenart, G. (2021) „Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 352”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), s. 279-282. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.1.19.