Bryła , W. . (2021) „O świadomości genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), s. 11–22. doi: 10.14746/pspsj.2021.28.2.1.